GRĂDINA EU - Instalație de artă vizuală Maria Gliga

GRĂDINA EU - Instalație de artă vizuală Maria Gliga

GRĂDINA EU - Instalație de artă vizuală Maria Gliga /1 octombrie- 5 noiembrie 2023

 Turnul Alb

Curator: Victoria Țăroi

Program vizitare:

Miercuri-duminică 16:00-18:00

Una dintre expozițiile care transformă Turnul Alb vreme de o lună (1octombrie-5noiembrie), într-un templu al artei vizuale, este Expoziția - instalație de artă textilă a artistei Maria Gliga - „Grădina Eu”.

Alegerea tematicii este o preocupare de prim ordin pentru artista Maria Gliga. Ideea reîntoarcerii omului la Natură, nu este conștientizată și uzitată ca ideal iluminist, ci ca primenire a sinelui, ca „pregătire a sufletului pentru natură” și , pentru nemurire, regăsindu-se frecvent în creația sa în care elementele primordiale – pământul, aerul, apa și focul – se întrupează din fire laborios împletite, în ample construcții spațiale. Această predilecție trădează dorința de înălțare, de creștere, de zbor, pe care o tratează la fel de frecvent.

Evoluția în spațiu a determinat o sumă de morfologii eliberate de orice constrângeri, dar artista a menținut un constant control al expresiilor, împiedicând ca expansiunea formelor să se transforme într-un joc abstract, golit de încărcătură ideatică.În fața lucrărilor poți trăi sentimentul întoarcerii și regăsirii unui univers știut odată, dar abandonat, o răvășire duioasă a tipurilor originare care sălășuiesc în noi și ne leagă de misterele alcătuirii acestei lumi.

Intrarea este gratuită.

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a este un proiect al Asociației Culturale Artessentia finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

----------------ENG---------------

GARDEN ME- Maria Gliga visual art installation / October 1 - November 5, 2023

 White Tower

Curator: Victoria Țăroi

Visiting schedule:

Wednesday-Sunday

4pm-6pm

One of the exhibitions that will transform the White Tower for a month, into a temple of visual art, is the Exhibition - textile art installation by the artist Maria Gliga - "Garden Me".The choice of the theme is a concern of the first order for the artist Maria Gliga. The idea of man's return to Nature is not realized and used as an Enlightenment ideal, but as a reminder of the self, as "preparation of the soul for nature" and, for immortality, frequently found in his creation in which the primordial elements - earth, air, water and fire – are incarnated from laboriously interwoven threads, in large spatial constructions.

This predilection betrays the desire for elevation, for growth, for flight, which he treats as frequently.

The evolution in space determined a number of morphologies freed from any constraints, but the artist maintained a constant control of the expressions, preventing the expansion of the forms from turning into an abstract game, emptied of ideational charge.In front of the works you can experience the feeling of returning and rediscovering a universe once known, but abandoned, a tender upheaval of the original types that dwell in us and connect us to the mysteries of the composition of this world.

The exhibitions in the White Tower can be visited for a month, and the entrance is free.

Free entry.

BRAŞOV 2023 INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE - OXIMORON, the 3rd edition is a project of the Artessentia Cultural Association financed by the Braşov County Council and co-financed by Brașov Municipality

 

DSC_7366_1.jpg1.jpg002.jpg02.jpg03.jpg3.jpg4.jpg5.jpgDSC_7310.jpgDSC_7318.jpgDSC_7319.jpgDSC_7322.jpgDSC_7327.jpgDSC_7333.jpgDSC_7344.jpgDSC_7358.jpg