SEGMENTUL ALBASTRU - Expoziție de autor  Márta Jakobovits

SEGMENTUL ALBASTRU - Expoziție de autor  Márta Jakobovits

SEGMENTUL ALBASTRU - Expoziție de autor  Márta Jakobovits /1 octombrie-5 noiembrie 2023

Curator: Victoria Țăroi Galbenu

Muzeul de Artă Brașov

Program vizitare expoziție:

Marți-duminică

9:00-17.00

 În  deschiderea expoziției de Muzeul de Artă Brașov, din  3 octombrie au luat cuvântul doamna Bianca-Maria Bălșan, managerul Muzeului de Artă Brașov, Victoria Țăroi Galbenu, președintele Asociației Culturale Artessentia, Vladimir Bulat, istoric de artă

Márta Jakobovits s-a născut pe 22 septembrie 1944 în satul Santău, județul Satu Mare. Debutul ei artistic în ceramică a avut loc în anii ’70, după absolvirea Institutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj. A obținut doctoratul în 2006 la Universitatea de Arte și Design din Budapesta, iar în 2013 a fost onorată cu titlul Crucea de Cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei. Artista face parte din mai multe organizații profesionale, cum ar fi: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Breasla Barabás Miklós, Uniunea Artiștilor Plastici din Ungaria, The Christian Artists Europe din Rotterdam, Academia Europeană de Cultură și Artă.

Activitatea ei artistică e o dovadă a faptului că ceramica este în continuare o formă generoasă de exprimare a esenței lucrurilor. Piesele ceramice ale Mártei Jakobovits reprezintă o meditație și un dialog spiritual cu lumea naturală și cu însăși ființa umană. „Lucrările sale sunt secțiuni din jurnalul ei interior transpuse în materiale.”

Expoziția prezentată de Muzeul de Artă Brașov face parte din proiectul BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a, la care Muzeul de Artă Brașov este instituție parteneră. Bienala Albastră este un proiect al Asociației Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov.

Intrarea se face pe baza biletului la muzeu:

Expoziţii temporare (exclusiv):

  • Adulţi: 6 lei
  • Pensionari: 3 lei
  • Preşcolari / elevi / studenţi: 1,5 lei
  • Copiii sub 5 ani - gratuit
  • Persoane cu dizabilități*: gratuit

—-----------------ENG—-----------

THE BLUE SEGMENT - Exhibition by Márta Jakobovits / October 1-November 5, 2023

Curator: Victoria Țaroi Galbenu

Brasov Art Museum

Exhibition visiting schedule:

Tuesday-Sunday

9am-5pm

Mrs. Bianca-Maria Bălșan, manager of the Brașov Art Museum, Victoria Ţaroi Galbenu, president of the Artessentia Cultural Association, Vladimir Bulat, art historian, spoke at the opening of the exhibition.

Márta Jakobovits was born on September 22, 1944 in the village of Santău, Satu Mare county. Her artistic debut in ceramics took place in the 70s, after graduating from the "Ioan Andreescu" Fine Arts Institute in Cluj. She obtained her doctorate in 2006 at the University of Arts and Design in Budapest, and in 2013 she was awarded the Knight's Cross of the Order of Merit of Hungary. The artist is part of several professional organizations, such as: the Union of Visual Artists from Romania, the Barabás Miklós Guild, the Union of Visual Artists from Hungary, The Christian Artists Europe from Rotterdam, the European Academy of Culture and Art.

Her artistic activity is a proof of the fact that ceramics is still a generous form of expressing the essence of things. The ceramic pieces of Márta Jakobovits represent a meditation and a spiritual dialogue with the natural world and with the human being itself. "Her works are sections of her inner diary transposed into materials."

The exhibition presented by the Brașov Art Museum is part of the 2023 OXIMORON INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE project, the 3rd edition, in which the Brașov Art Museum is a partner institution. The Blue Biennale is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Brașov Municipality.

The entrance is based on the ticket to the museum:

Temporary exhibitions (exclusive):

Adults: 6 lei

DSC_9374.jpgDSC_9383.jpgDSC_9385.jpgDSC_9397.jpg1.jpg02.jpg2.jpg04.jpg4.jpg5.jpg386502337_825068509621658_3960516155777262613_n.jpg386644563_825066666288509_3111312755791712247_n.jpgDSC_9148.jpgDSC_9152.jpgDSC_9153.jpgDSC_9157.jpgDSC_9161.jpgDSC_9163.jpgDSC_9167.jpgDSC_9179.jpgDSC_9184.jpgDSC_9194.jpgDSC_9195.jpgDSC_9209.jpgDSC_9212.jpgDSC_9214.jpgDSC_9217.jpgDSC_9218.jpgDSC_9225.jpgDSC_9227.jpgDSC_9228.jpgDSC_9231.jpgDSC_9242.jpgDSC_9246.jpgDSC_9247.jpgDSC_9249.jpgDSC_9254.jpgDSC_9256.jpgDSC_9259.jpgDSC_9264.jpgDSC_9273.jpgDSC_9274.jpgDSC_9282.jpgDSC_9283.jpgDSC_9292.jpgDSC_9296.jpgDSC_9300.jpgDSC_9302.jpgDSC_9307.jpgDSC_9308.jpgDSC_9309.jpgDSC_9313.jpgDSC_9328.jpgDSC_9336.jpgDSC_9347.jpgDSC_9353.jpgDSC_9356.jpgDSC_9361.jpg

 

Pensioners: 3 lei 

Preschoolers / pupils / students: 1,5 lei

Children under 5 years old - free of charge

People with disabilities*: free of charge