PANIS ANGELICUS - Expoziție de autor / Gabriela Drinceanu

PANIS ANGELICUS - Expoziție de autor / Gabriela Drinceanu

PANIS ANGELICUS - Expoziție de autor / Gabriela Drinceanu /1 octombrie-5 noiembrie 2023

Curator: Cristina Simion, Tiny Griffon Gallery Nürnberg

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Piața Sfatului 15

Program vizitare expoziție:

Miercuri-duminică

9:00-17.00

Cu „Zburătorii“ ei ușor de recunoscut, cei mai mulți ciopliți în lemnul care nu iartă greșeala și nu permite corectura, Gabriela Drinceanu și-a clădit, poate prea lent și prea puțin dramatic, o voce artistică unică și puternică. Discursul său este centrat pe visul ancestral de a zbura și pe redarea diverselor ipostaze ale făpturilor înaripate cu chip uman. Simbolistica sculpturilor sale transcede temele ancestrale legate de zbor, deși prezența acestora rămâne importantă, înscriindu-se în curentul mitologiei creștine contemporane, care profesează misterul ca material de lucru al artistului.

„Panis Angelicus“, „pâinea îngerilor“, cel mai cunoscut vers al imnului Sacris Solemnis, scris de Sfântul Toma de Aquino și devenit celebru în transpunerea muzicală a lui Cesar Franck, e o expoziție care include câteva premiere.

Alături de personajele din lemn neșlefuit, Drinceanu exersează un nou limbaj material, cel al bronzului, și propune – pentru prima dată – publicului, o nouă formă de expresie, care îmbină sculptura și grafica, „închizând“ personajele sale tridimensionale în cutii de mici dimensiuni, în care artista reușește, aproape miraculos, să le păstreze semnele identitare.

Expoziția este parte a proiectului BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a, proiect al Asociatiei Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

Intrarea se face în baza biletului de la muzeu.

  • Adulţi: 12 lei
  • Pensionari: 6 lei
  • Preşcolari / elevi / studenţi: 3 lei
  • Copiii sub 5 ani - gratuit
  • Persoane cu dizabilități*: gratuit

—-----------------ENG—-----------

PANIS ANGELICUS - Author exhibition / Gabriela Drinceanu / October 1-November 5, 2023

Curator: Cristina Simion, Tiny Griffon Gallery Nuremberg

Museum of Urban Civilization of Brașov, Piața Sfatului 15

Exhibition visiting schedule: Wednesday-Sunday 9am-5pm

With her easily recognizable "Flyers", most of them carved in wood that does not forgive mistakes and does not allow correction, Gabriela Drinceanu has built, perhaps too slowly and not dramatically, a unique and strong artistic voice. Her speech is centered on the ancestral dream of flight and the rendering of various poses of winged creatures with human faces. The symbolism of his sculptures transcends the ancestral themes related to flight, although their presence remains important, joining the current of contemporary Christian mythology, which professes mystery as the artist's working material.

"Panis Angelicus", "bread of the angels", the most famous line of the hymn Sacris Solemnis, written by Saint Thomas Aquinas and made famous in the musical transposition of Cesar Franck, is an exhibition that includes several premieres.

Along with the characters made of unpolished wood, Drinceanu practices a new material language, that of bronze, and proposes - for the first time - to the public, a new form of expression, which combines sculpture and graphics, "enclosing" his three-dimensional characters in small boxes , in which the artist manages, almost miraculously, to keep their identity marks.

The entrance to the exhibition is based on the museum ticket.

Full ticket

Adults: 8 lei

Pensioners: 4 lei 

Preschoolers / pupils / students: 2 lei

Children under 5 years old - free of charge

People with disabilities*: free of charge

The exhibition is part of the BRAŞOV 2023 INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNAL - OXIMORON project, the 3rd edition, a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.