OXIMORON - Expoziție Cela și Costin Neamțu

OXIMORON - Expoziție Cela și Costin Neamțu

OXIMORON - Expoziție Cela și Costin Neamțu -  artiști invitați ai Bienalei Albastre/ 1 octombrie – 5 noiembrie 2023

 Galeria9 / Clădirea Teatrului Sică Alexandrescu Brașov, intrare din str. Vlad Țepeș

Curator: Victoria Țăroi

Program vizitare:

Miercuri-joi 16:00-20:00

Vineri-duminică 16:00-18:00

Intrarea liberă

,,În toate demersurile mele, am căutat sa pastrez dialogul permanent între tradiție și modernitate.Caut sa pastrez echilibrul dintre a ,,păstra” si a ,,inova”. Inovația spectaculoasa în structura textilă, mi-a deschis porțile unor prestigioase întâlniri și concursuri internaționale. Aceasta inovație consta în combinarea tehnicii clasice a tesutului pe verticala, haute-lisse, cu ,,punctul de Putna”, inspirat din broderiile medievale moldovenești. L-am ales, l-am multiplicat si l-am transformat in nodul esențial al ,,zidirilor mele de lână”. (Cela Neamțu)

,,Dincolo de studiul vizualității imaginii, prin logica continuă și posibilității ei de impact vizual care mă preocupă, încerc, în această expoziție, să relev și alte direcții de semnificații imagistice. Văzul uman este extrem de complex, implicând sentimente, gândire, realitate. Toate acestea, în vârtejul trăirilor noastre și nu numai aspectul fizic și de orientare în spațiu. Căutările, cercetările, rătăcirile, neliniștile mele de creativitate se găsesc doar în atelierul meu și în trăirile mele cotidiene. ” (Costin Neamțu)

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a este un proiect al Asociatia Culturala Artessentia finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

------Eng----

OXIMORON - Exhibition Cela and Costin Neamțu - invited artists of the Blue Biennale/ October 1 – November 5, 2023

 

Galeria9 / Sică Alexandrescu Brașov Theater building, entrance from Vlad Țepeș street

Visiting schedule:

Wednesday-Thursday 4pm-8pm

Friday-Sunday 4pm-6pm

Free admission.

"In all my endeavors, I sought to maintain the permanent dialogue between tradition and modernity. I seek to maintain the balance between "preserving" and "innovating". The spectacular innovation in the textile structure opened the doors to prestigious international meetings and competitions. This innovation consists in combining the classic technique of vertical weaving, haute-lisse, with the "Putna point", inspired by medieval Moldavian embroideries. I chose it, multiplied it and turned it into the essential node of my "wool buildings". (Cela Neamțu)

"Beyond the study of the visuality of the image, through the continuous logic and its possibility of visual impact that concerns me, I try, in this exhibition, to reveal other directions of pictorial meanings. Human vision is extremely complex, involving feelings, thinking, reality. All this, in the whirlwind of our experiences and not only the physical aspect and orientation in space. My searches, researches, wanderings, creative anxieties are only found in my workshop and in my daily experiences. ” (Costin Neamțu)

Blue Biennale INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE BRAȘOV 2023 - OXYMORON, the 3rd edition, is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.