„MÉMOIRES”- Expoziție personală Samy Briss - artist invitat al Bienalei Albastre

„MÉMOIRES”- Expoziție personală Samy Briss - artist invitat al Bienalei Albastre

„MÉMOIRES”- Expoziție personală Samy Briss - artist invitat al Bienalei Albastre/ 1 octombrie – 5 noiembrie 2023

 Galeria9 / Clădirea Teatrului Sică Alexandrescu Brașov, intrare din str. Vlad Țepeș

Program vizitare:

Miercuri-joi 16:00-20:00

Vineri-duminică 16:00-18:00

Intrarea liberă

Pictorul israelian de origine română, Samy Briss, este unul dintre artiștii de renume internațional, invitați ai Bienalei Albastre. Expozița sa, intitulată „MÉMOIRES” a fost vernisată în cadrul evenimentului de Deschidere al Bienalei Albastre, din 1 octombrie.

 În creaţia sa, realul şi imaginarul coexistă într-o spectaculoasă retorică picturală, care-l individualizează. Prin lumina, care se degajă din interiorul lucrărilor, cu spectacolul devenit parte integrantă a viziunii plastice, Samy Briss relaţionează treptele dintre material şi imaterial, dintre sacru şi profan. Este un artist care pictează viziuni ale extazului, expresii picturale ale gândurilor spirituale, imagini ale univers interior.

„Sunt amintirile mele, bucuria copilăriei mele, visele, experiențele... fiecare eveniment dintr-o viață...are un impact și își lasă amprenta asupra mea. Visele vin din capul meu și sunt traduse de mâna mea, mărturisea într-un interviu Briss.

Subiectele artei sale lui sunt diverse. Peisaje, animale, păsări, personaje, sunt  clădite în opera sa, atât în structură fizică, cât şi spirituală.  Un întreg văzduh de semne şi simboluri, poposit între vibraţiile pânzei, aspiră spre pacea interioară a artistului.

Întrebat fiind ce pictează, cu apanajul unei mari experienţe de viaţă, Briss afirmă:

„Un pic din toate, dar nu în același timp! Lucrarea începe în capul meu, o termin cu degetele, iar undeva la mijloc se află inima mea. Cele trei curg una în alta și se înconjoară reciproc”.

Ca o recunoaştere a artei şi aprecierii la nivel internaţional de care se bucură opera sa, în 2019, Samy Briss a fost numit Chevalier des Arts et des Lettres, de către guvernul francez.

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a este un proiect al Asociatia Culturala Artessentia finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

------Eng----

"MÉMOIRES"- Personal exhibition Samy Briss - guest artist of the Blue Biennale/  October 1 – November 5, 2023

Galeria9 / Sică Alexandrescu Brașov Theater building, entrance from Vlad Țepeș street

Visiting schedule:

Wednesday-Thursday 4pm-8pm

Friday-Sunday 4pm-6pm

Free admission

Israeli painter of Romanian origin Samy Briss is one of the internationally renowned artists invited to the Blue Biennale. His exhibition, entitled "MÉMOIRES", was opened during the opening event of the Blue Biennale at Gallery 9 on October 1, at 13.00.

In his creation, the real and the imaginary coexist in a spectacular pictorial rhetoric, which individualizes him. Through the light that emerges from inside the works, with the show becoming an integral part of the plastic vision, Samy Briss relates the steps between material and immaterial, between the sacred and the profane. He is an artist who paints visions of ecstasy, pictorial expressions of spiritual thoughts, images of the inner universe.

"It's my memories, the joy of my childhood, dreams, experiences...every event in a life...has an impact and leaves its mark on me. Dreams come from my head and are translated by my hand, Briss confessed in an interview.

The subjects of his art are diverse. Landscapes, animals, birds, characters, are built in his work, both in physical and spiritual structure. A whole air of signs and symbols, placed between the vibrations of the canvas, aspires towards the inner peace of the artist.

Being asked what he paints, with the benefit of a great life experience, Briss states:

"A little bit of everything, but not at the same time! The work starts in my head, I finish it with my fingers, and somewhere in the middle is my heart. The three flow into each other and surround each other".

In recognition of the art and international appreciation of his work, in 2019, Samy Briss was appointed Chevalier des Arts et des Lettres by the French government.

Blue Biennale INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE BRAȘOV 2023 - OXYMORON, the 3rd edition, is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.