OXIMORON - Expoziție personală Christian Paraschiv – artist invitat al Bienalei

OXIMORON - Expoziție personală Christian Paraschiv – artist invitat al Bienalei

OXIMORON - Expoziție personală Christian Paraschiv – artist invitat al Bienalei /1 octombrie-5 noiembrie 2023

1 octombrie-5 noiembrie 2023

Curator: Victoria Țăroi

Centrul Cultural Apollonia/ Banca de Cultură Apollonia - Brașov, Str. Michael Weiss 22

Program vizitare:

Miercuri-joi 16.00-20.00

Vineri-duminică 16:00-18:00

În expoziția de față, artistul ne propune o gândire prin cuvânt. “Lucrul cu forma, cu conținutul, nu gonesc figurile de stil tipice scriituri poetice. Sunt prezentate mai multe lucrări din diferite perioade și cicluri, care vă vor conduce spre anumite concluzii aproape didactice unde antifraza, paradoxul gândirea contradictorie, aduc în lumină « spiritul Creativ »

Limbajul artistic este legat de limbajul scris, întâlnim în expresia desenului, al picturii, al compoziției, principii legate de descriere de narație de poveste.

Alăturarea a două culori complementare, a două forme geometrice cerc – triunghi, opoziția alb – negru sau cald – rece, sau alb - roșu, deci complet opuse, contradictorii ne servește urgența comunicarii gândului, subliniind adevărul conținut! Asocierea paradoxală aduce ceea ce numim actul CREATIV!” Artistul Christian Paraschiv

Intrarea este liberă.

Bienala Albastră BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a, este un proiect al Asociației Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

OXIMORON - Personal exhibition Christian Paraschiv/October 1-November 5 2023

October 1-November 5, 2023

Curator: Victoria Țăroi

Apollonia Cultural Center/ Apollonia Cultural Bank - Brașov, Str. Michael Weiss 22

Visiting schedule:

Wednesday-Thursday 4 pm-8 pm

Friday-Sunday 4pm-6pm

In the present exhibition, the artist offers us a thought through words. "The work with the form, with the content, does not banish the stylistic figures typical of poetic writings. Several works from different periods and cycles are presented, which will lead you to certain almost didactic conclusions where antiphrase, paradox, contradictory thinking, bring to light the "Creative spirit"

The artistic language is related to the written language, we find in the expression of the drawing, the painting, the composition, principles related to the description of the story narrative.

The joining of two complementary colors, two geometric shapes circle - triangle, the opposition white - black or warm - cold, or white - red, so completely opposite, contradictory serves us the urgency of communicating the thought, emphasizing the truth contained! The paradoxical association brings about what we call the CREATIVE act!” Artist Christian Paraschiv

Free entry.

Blue Biennale INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE BRAțOV 2023 - OXIMORON, the 3rd edition, is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.