Expoziția DAMIAN ȘI ALTE IUBIRI -Selecție din colecția Mariana Florescu

Expoziția DAMIAN ȘI ALTE IUBIRI -Selecție din colecția Mariana Florescu

 

Expoziția DAMIAN ȘI ALTE IUBIRI -Selecție din colecția Mariana Florescu

1 octombrie-5 noiembrie 2023

Curatori : Victoria Țăroi, dr. Cristina Simion

Centrul Cultural Apollonia/ Banca de Cultură Apollonia - Brașov, Str. Michael Weiss 22

Program vizitare:

Miercuri-joi 16.00-20.00

Vineri-duminică 16:00-18:00

Intrarea este liberă.

Planul de expoziție al colecționarei și iubitoarei de artă Mariana Florescu este un excurs care include lucrări nu neapărat sinergice, legate de o perioadă, un stil, o școală sau o tematică anume, ci de afinitățile elective ale unui om pasionat, care a experimentat mult în ultimele decenii și care, ca toți colecționarii vizionari, a construit o colecție de artă bazată pe gust și intuiție, dar și pe alte rațiuni (întotdeauna interioare) – unele programatice, cum ar fi decizia de a susține și promova anumiți artiști, altele – inexorabil punctuale, legate de împrejurări.

Din excelenta și vasta sa colecție de artă românescă contemporană și super-contemporană, sunt prezentate publicului Bienalei 17 lucrări reprezentative ale lui Horia Damian, dar și lucrări semnate de Nicolae Comănescu, Dumitru Gorzo, Horia Bernea, Mihai Sârbulescu, Constantin Flondor, Paul Gherasim, Horea Paștina, Christian Paraschiv, Ion Grigorescu, Octav Grigorescu, Georgeta Năpăruș, Ioana Bătrînu, Marin Gherasim, Ion Dumitriu, Mircia Dumitrescu, Marian Zidaru, Ion Irimescu, Ion Iancuț, Mircea Roman, Hortensia Mi Kafchin, Răzvan Năstase, Ecaterina Vrana, Dan Perjovschi, RAID, Teona Toderel, Andrei Tudoran, Mircea Cantor, Șerban Savu, Roman Tolici, Ștefan Ungureanu, Marius Bercea, Felix Aftene, Neculai Păduraru, Alexandru Ranga, Jean Pârvan, Codruța Cernea.

Bienala Albastră BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a, este un proiect al Asociației Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

 

ENG

Exhibition DAMIAN AND OTHER LOVES - Selection from the Mariana Florescu collection

October 1-November 5, 2023

Curators: Victoria Țaroi,  Cristina Simion

Apollonia Cultural Center/ Apollonia Cultural Bank - Brașov, Str. Michael Weiss 22

Visiting schedule:

Wednesday-Thursday 4 pm-8 pm

Friday-Sunday 4pm-6pm

Free entry.

The exhibition plan of the collector and art lover Mariana Florescu is an excursion that includes works not necessarily synergistic, related to a particular period, style, school or theme, but to the elective affinities of a passionate woman, who has experienced a lot in the last decades and who, like all visionary collectors, built an art collection based on taste and intuition, but also on other reasons (always internal) – some programmatic, such as the decision to support and promote certain artists, others – inexorable punctual, related to the circumstances.

From its excellent and vast collection of contemporary and super-contemporary Romanian art, 17 representative works of Horia Damian are presented to the Biennale audience, as well as works signed by Nicolae Comănescu, Dumitru Gorzo, Horia Bernea, Mihai Sârbulescu, Constantin Flondor, Paul Gherasim, Horea Paștina, Christian Paraschiv, Ion Grigorescu, Octav Grigorescu, Georgeta Năpăruș, Ioana Batrînu, Marin Gherasim, Ion Dumitriu, Mircia Dumitrescu, Marian Zidaru, Ion Irimescu, Ion Iancut, Mircea Roman, Hortensia Mi Kafchin, Răzvan Năstase, Ecaterina Vrana, Dan Perjovschi, RAID, Teona Toderel, Andrei Tudoran, Mircea Cantor, Şerban Savu, Roman Tolici, Ștefan Ungureanu, Marius Bercea, Felix Aftene, Neculai Păduraru, Alexandru Ranga, Jean Pârvan, Codruța Cernea.

Blue Biennale INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE BRAțOV 2023 - OXIMORON, the 3rd edition, is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.