Lansarea cărții-album

Lansarea cărții-album "Jacques Hérold în ediţii bibliofile - o călătorie" - dr. Cristina Simion

Lansarea cărții-album "Jacques Hérold în ediţii bibliofile - o călătorie" - dr. Cristina Simion

În cadrul Bienalei Albastre, Bienala Internaţională de Arte Vizuale Oxymoron, a avut loc lansarea cărții-album "Jacques Hérold în ediţii bibliofile - o călătorie", semnate de dr. Cristina Simion, luni, 2 octombrie 2023, la orele 15,00, în Sala de lectură a Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov (sediul central, etaj 1).

Au prezentat  dr. Cristina Simion, colecţionar şi curator, prof. univ. dr. Rodica Ilie (Facultatea de Litere, Universitatea "Transilvania" Braşov), dr. Daniel Nazare, directorul bibliotecii.

Cartea rezumă experienţa expoziţională în România a colecţiei de lucrări bibliofile realizate de Jacques Hérold, aparţinând colecţionarei şi curatoarei Cristina Simion (Galeria Tiny Griffon, Nürnberg).

Periplul expozițional al acestei interesante colecții de lucrări multiple pe hârtie, aparţinând artistului francez de origine română, cele mai multe incluse în ediții bibliofile acoperind patru decenii creative, a început și se încheie la Brașov.

Cu sprijinul Bibliotecii Județene "G. Barițiu" din Brașov, colecția a fost prezentată pentru prima oară în România, în 2021, în cea de-a doua ediție a Bienalei Albastre, Bienala Internațională de Arte Vizuale, Brașov 2021.

Au urmat expoziții și evenimente la București (Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Naţional Geologic), Timișoara (Muzeul Național de Artă), Cluj-Napoca (Muzeul de Artă) și, din nou la Brașov (Biblioteca Județeană "G. Barițiu", Centrul Multicultural al Universității "Transilvania").

Albumul, care rememorează această călătorie, cuprinde texte semnate de Daniel Nazare, Ioan Cristescu, Rodica Ilie, Andreea Foanene, Ruxandra Moașa Nazare (custodele colecției în România) și Cristina Simion (curator și colecționar) și e o reverență adusă memoriei și geniului creativ ale lui Jacques Hérold, contribuind la cunoașterea operei sale în România.

ENG

The launch of the book-album "Jacques Hérold in bibliophile editions - a journey" -  Cristina Simion

As part of the Blue Biennale, the Oxymoron International Biennale of Visual Arts, the book-album "Jacques Hérold in bibliophile editions - a journey" was launched, signed by Dr. Cristina Simion, on Monday, October 2, 2023, at 3:00 p.m., in The reading room of the George Barițiu Brașov County Library (headquarters, 1st floor).

Presented by Dr. Cristina Simion, collector and curator, prof. Rodica Ilie (Faculty of Letters, "Transilvania" University Braşov), Daniel Nazare, director of the library.

The book summarizes the exhibition experience in Romania of the collection of bibliophile works made by Jacques Hérold, belonging to the collector and curator Cristina Simion (Tiny Griffon Gallery, Nuremberg).

The exhibition tour of this interesting collection of multiple works on paper, belonging to the French artist of Romanian origin, most of them included in bibliophile editions covering four creative decades, began and ends in Brașov.

With the support of the County Library "G. Barițiu" from Brașov, the collection was presented for the first time in Romania, in 2021, in the second edition of the Blue Biennale, the International Biennale of Visual Arts, Brașov 2021.

Exhibitions and events followed in Bucharest (National Museum of Romanian Literature, National Geological Museum), Timișoara (National Art Museum), Cluj-Napoca (Art Museum) and again in Brașov (County Library "G. Barițiu", Multicultural Center of "Transylvania" University).

The album, which recalls this journey, includes texts signed by Daniel Nazare, Ioan Cristescu, Rodica Ilie, Andreea Foanene, Ruxandra Moașa Nazare (custodians of the collection in Romania) and Cristina Simion (curator and collector) and is a tribute to the memory and creative genius of Jacques Hérold, contributing to the knowledge of his work in Romania.