BLUE BIENNALE '23
OXYMORON

2023
01 October - 05 November

Brașov - Romania

SELECTIA ARTISTILOR / ARTIST SELECTION

Felicitam artistii pentru calitatea extraordinara a lucrarilor inscrise in BIENALA ALBASTRA 2023. 

In urma procesului de selectie anuntam artistii si lucrarile participante.

Va multumim!

 

We congratulate all artist for the extraordinary quality of the works submitted to the BLUE BIENNALE 2023

Below is the list of the selected artists and works

We thank you all!

 

       Într-o lume duplicitară, cu sensuri complicate, uneori aflate la antiteză, într-o societate polarizată și agitată, a contrastelor și a dihotomiilor, a paradoxurilor din fiecare zi, în care sunt profund infiltrate diviziuni și disjuncții, vă propunem ca în acest an să explorăm împreună o temă incitantă : OXYMORON.

      Oximoronul este un termen preluat din greaca veche, o figură de stil care asigură în aceeași sintagmă asocierea a doi termeni incongruenți, aparent incompatibili, a unor însușiri contradictorii, cu efecte surprinzătoare, pentru a suplimenta expresia și caracterul în elaborarea unor imagini puternice. Oximoronul este o figură retorică prin care dorim să reflectăm împreună  asupra problemelor lumii contemporane, asupra dualității, tensiunilor și diversității regăsite în realitatea complexă în care trăim sau în însăși natura caleidoscopică a ființei umane, cu veșnice dileme și cu confruntări permanente în lupta dintre viață și moarte.  

       Într-o lume duplicitară, cu sensuri complicate, uneori aflate la antiteză, într-o societate polarizată și agitată, a contrastelor și a dihotomiilor, a paradoxurilor din fiecare zi, în care sunt profund infiltrate diviziuni și disjuncții, vă propunem ca în acest an să explorăm împreună o temă incitantă : OXYMORON.

      Oximoronul este un termen preluat din greaca veche, o figură de stil care asigură în aceeași sintagmă asocierea a doi termeni incongruenți, aparent incompatibili, a unor însușiri contradictorii, cu efecte surprinzătoare, pentru a suplimenta expresia și caracterul în elaborarea unor imagini puternice. Oximoronul este o figură retorică prin care dorim să reflectăm împreună  asupra problemelor lumii contemporane, asupra dualității, tensiunilor și diversității regăsite în realitatea complexă în care trăim sau în însăși natura caleidoscopică a ființei umane, cu veșnice dileme și cu confruntări permanente în lupta dintre viață și moarte.  

  In a duplicitous world with complex meanings, sometimes in antithesis, in a polarized and agitated society of contrasts and dichotomies, of everyday paradoxes deeply infused with divisions and disjunctions, we propose to explore together this exciting theme: OXYMORON.

 

     Oxymoron is a term borrowed from ancient Greek, a figure of speech that combines in the same phrase two incongruent, seemingly incompatible terms, contradictory attributes, with surprising effects, to enhance the expression and character in creating powerful images. Oxymoron is a rhetorical figure through which we aim to reflect on the issues of the contemporary world, on duality, tensions, and diversity found in the complex reality we live in or in the very kaleidoscopic nature of human beings, with eternal dilemmas and perpetual confrontations in the struggle between life and death.