Mai Mult Despre / More About

Curatori / Curators

Content Media

Echipa / The Team

Harta / Map of

Parteneri și Sponsori

La început a fost cuvântul…

Prima bienală internațională de artă organizată în Brașov, România, timp de treizeci de zile, în douăzeci de locuri diferite – unele dintre acestea nefiind spații expoziționale propriu-zise, a mobilizat numeroși actori din zona publică și din cea privată, la inițiativa și sub coordonarea Asociației Culturale Artessentia, inițiatoarea și co-organizatoarea acestui proiect de o amploare fără precedent în regiune, co-finanțat de către Primăria Municipiului Brașov și sprijinit de numeroși sponsori locali, parteneri media și voluntari.

Fiind prima ediție a unui astfel de eveniment, mijloacele de promovare a fazei de înscriere au fost limitate, iar intervalul de timp – restrâns, totuși, peste patru sute de artiști din România și din alte țări s-au înscris cu lucrări. După selecție, peste două sute de artiști au fost aleși în secțiunea oficială. Acestora li s-au adăugat treisprezece invitați speciali – din România, Germania și Statele Unite, pentru a participa cu expoziții personale în cadrul Bienalei Albastre.

Considerând tema bienalei drept generoasă, interesantă și inaspirațională: Comunicarea artistului vizual cu lumea prin intermediul codurilor simbolice reunite într-o cronică – HRONICON, artiștii participanți au trimis propriile lor cronici vizuale, incluzând de multe ori cuvinte, semne, colecții singulare de simboluri, construind povești sau consemnând propriile istorii despre relația lor cu lumea.

Lucrările propuse publicului alcătuiesc o viziune contemporană și postmodernă a unui univers imaginar, cu atribute simbolice diferite pentru fiecare artist-actor-cronicar, constituindu-se într-o platformă conceptuală de reflecție și dezbatere a relației artelor vizuale și artiștilor cu spațiul, timpul și cu semnificația comunicării mediate.

Transmiterea mesajului artistic, prin definiție original și extrem de personal, către publicul mai mult sau mai puțin pregătit receptării acestuia, a fost facilitată de organizarea mai multor expoziții, ținând seama de dialoguri artistice, de mediul de exprimare și tehnicile folosite, de corespondența subtilă dintre spațiul ales și natura lucrărilor propuse.

Aflat la răscruce de istorii diferite, de drumuri comerciale pan-europene și chiar transcontinentale, amestecând în creuzetul unei cetăți prospere populații diferite și culturi sincretice, Brașovul moștenește un imens apetit pentru cosmopolitism și eclectism, precum și interes pentru experimentul cultural și artistic. Organizarea unei bienale internaționale de arte vizuale are, așadar, și o rațiune simbolică, alături de cea pragmatică. Contextul istoric, economic, arhitectural, social, potențează astfel demersul creativ al bienalei – și nu doar la nivel retoric, ci și integrând note individuale în destinul colectiv al orașului, citit în cheie artistică.

Ca și în cazul altor bienale, unde curatorii sunt și mediatori creativi între operele selecționate, artiștii invitați să expună și diferitele spații urbane – unele dintre acestea neglijate sau afectate de trecerea timpului – am încercat să introducem și să integrăm arta în arhitectura exterioară și interioară, în funcționalitatea prezentă a clădirilor, în spații deschise, captând energia orașului și căutând interacțiunea sinergică și efectul suprinzător asupra vizitatorilor.

Speranța noastră este ca măcar o parte dintre spațiile folosite să devină locuri permanente de expunere și experiment artistic, deschise unor proiecte ulterioare, care să îmbogățească viața culturală a urbei, urmând exemple de reconversie deja binecunoscute. În ultimii ani, Brașovul a găzduit festivaluri de artă urbană, inițiative academice și muzeale în domeniul artelor vizuale, rezidențe internaționale de artă și proiecte de schimburi culturale, premii pentru cultură, integrând programe diferite din domeniul artelor vizuale. Această primă ediție a Bienalei Internaționale de Arte Vizuale, deschisă dezvoltării ulterioare, se integrează firesc în eforturile de regenerare urbană prin artă ale diferiților operatori culturali și deschide noi posibilități de comunicare între artiști și consumatorii potențiali de artă.

Mai Mult Despre / More About

> Curatori / Curators

> Content Media

> Echipa / The Team

> Harta / Map of

> Parteneri și Sponsori