Română

Prin intermediul activităților desfășurate membrii Artessentia și-au propus să aducă contribuția pentru  reaşezarea artei la locul cuvenit în viaţa omului modern. Arta, prin toate manifestările ei, prin readucerea şi reînţelegerea substraturilor sale,  purtătoare de sensuri şi valori, poate ajuta omul contemporan să-şi simtă din nou rădăcinile sale ca fiinţă spirituală, profundă, aflată în strânsă legătură cu lumea văzută şi nevăzută, să se re-valorizeze în contextul societăţii şi neamului său.

English

Through their activities  the members of Artessentia have set out to bring our contribution to the resettlement of art into its worthy place in the life of the contemporary man. Art, through all of its manifestations, through the rediscovery and understanding of its substrates, and by its bearing of meanings and values can help the present-day individual to feel again his roots as a spiritual, profound being, closely connected with the seen and unseen world, and to re-value himself in the context of society and nation.

Mai multe detalii la / More details at