Descriere (RO)

Cronica este o poveste subiectivă, e istoria văzută – și adesea trăită – la persoana întâi.  Relația actorului-cronicar cu lumea e mediată de cuvinte cu puterea de a transforma experiența personală în povestea care transcende epoci și spații, devenind uneori realitate, alteori mit. Analogia cu artistul care descrie propriul său univers este evidentă – iar relația artistului cu cărțile (“cronici”), cu cuvintele, cu literele purtătoare de mesaje multiple, este o tema simbolică. De aceea, prima ediție a Bienalei Albastre din Brașov, HRONICON, invită artiștii la o dezbatere a relației  artelor plastice cu lumea cuvântului.

Description (ENG)

A chronicle is a subjective story and the relationship of the actor-chronicler with the world is mediated by words that carry the power to transform the personal experience into a story that transcends times and spaces, sometimes becoming reality, sometimes myth. The analogy with the artists describing their own universe is obvious – and the artist’s relationship with books, words, letters bearing multiple messages, is a symbolic theme. That is why the first edition of the Blue Biennale in Brasov, Romania,  HRONICON, invites artists to debate the relationship of fine arts with the world of words.